Tilbud vintervedlikehold kommunale veger

Dovre kommune skal hente inn tilbud på vintervedlikehold av kommunale veger for perioden 2017 – 2022.

Tilbudet er delt i flere roder/områder.

Interesserte bes ta kontakt for å få tilsendt tilbudsdokumentene.

 

Dovre kommune – driftsavdelinga.

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Mobil 917 00 338