Ansattoversikt


Oppvekst - Skoler - Dovre barneskole

Ansatte i avdelingen Dovre barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 22 70
Kontaktlærer 4. trinn 901 17 228
Kontaktlærer 2. trinn 975 43 213
Kontaktlærer 7. trinn 997 61 048
Kontaktlærer 1. trinn 997 70 412
954 98 798
SFO-leder 412 05 536
Kontaktlærer 6. trinn 959 42 772
995 80 791
Kontaktlærer 7. trinn 971 90 491
assisterende rektor 986 77 449
975 95 638
Kontaktlærer 6. trinn 954 29 262
994 73 810
Kontaktlærer 3. trinn 922 24 058
917 37 365
Kontaktlærer 2. trinn 952 43 227
970 99 808
Kontaktlærer 3. trinn 922 90 073
412 05 549
Kontaktlærer 4. trinn 996 23 009
917 63 542
vernepleier
996 43 001
907 58 536
Rektor Dovre barneskole 480 94 913
996 96 085
Kontaktlærer 1. trinn 482 40 050
Kontaktlærer 5. trinn 928 46 564
Merkantil 416 38 466
901 37 868
Kontaktlærer 5. trinn 948 62 376