Si opp eller endre SFO-plass

Du kan endre eller si opp SFO-plassen på Visma foresattportal

Ev. oppsigelse skal skje med ein månads varsel, og gjeld frå den 1. i månaden.