Søknad om plass i barnehage  barnehageåret 2019/2020

Søknad om opptak i barnehagen fra 15. august, har søknadsfrist 1. februar. Alle som ønsker ny plass eller endring i nåværende tilbud, må søke. De som ønsker nåværende tilbud videreført, søker ikke.

Søkere skal bruke elektronisk søknadsskjema. Trenger du hjelp, vennl. kontakt barnehagen.  

Søknad om opptak i barnehagen fra 1. januar 2020, har søknadsfrist 1. oktober.

Oppvekstsjefen.