Søknad om plass i barnehage barnehageåret 2018/2019

Søknadsfrist er 1. februar. Alle som ønsker ny plass eller endring i nåværende tilbud, må søke.
De som ønsker nåværende tilbud videreført, søker ikke.

Søkere skal bruke elektronisk søknadsskjema, se kommunens hjemmeside. Trenger du hjelp, vennl. kontakt barnehagen.

Oppvekstsjefen.