Barnehageplass - Dovre kommune 2020/2021

Dersom du/dere har plass og ikke ønsker andre el. flere dager, trenger du ikke søke på nytt.

Søknadsfristen er satt til 01.02.2020.

Du finner elektronisk søknadsskjema her: www.dovre.kommune.no.

Husk at du må ha fødselsnummer (11 siffer) både for barnet og for foresatt for å få sendt søknaden.

Veiledning til utfylling av barnehagesøknad
Kortfattet og fullstendig veiledning til utfylling finner du på kommunens hjemmeside. Her ligger det en instruksjonsfilm på hvordan du søker.

Har du spørsmål, kan du kontakte:
Ole Kristian i Dombås barnehage, tlf. 48 95 94 91, epost: dombås.barnehage@dovre.kommune.no

Marthe i Dovre barnehage, tlf. 46 95 80 78, epost: dovre.barnehage@dovre.kommune.no

Dersom du ikke sisponerer pc med internettforbindelse, kan du få hjelp ved henvendelse til barnehagen