Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Dovre kommune har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Kvalitet på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Hvis det er problemer med å vise hele kartet, kan du åpne hele kartet her.