Kommunale veier

Dovre kommune har ca. 60 km kommunale veger. Sommer- og vintervedlikeholdet av veger, gang- og sykkelveger, fortau og parkeringsplasser er i hovedsak satt bort på anbud. Kommunen utfører imidlertid noe vedlikehold også i egen regi.

Det er utarbeidet en vegliste for de kommunale vegene i Dovre, en liste som fåes utlevert ved henvendelse til kommunen.


Dovre kommune stiller følgende krav til brøyting:

  • Brøyting av kommunale veger skal starte når det har kommet 5 – 10 cm snø.
  • Snøbrøyting av parkeringsplasser skal starte når det er kommet 5 - 10 cm.
     

Langs noe av de kommunale vegene/gang- og sykkelvegene er det gatelys. Kommunen drifter dette, feil kan meldes til sentralbordet på 61242100 eller til teknisk vakt på 47450306.

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338