Kommunale eiendommer

Driftsavdelingen forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale eiendommer. I dette inngår blant annet utleieboliger, skoler, svømmehall, barnehager, kommunehus, helsehus, og Fredheim Omsorgssenter.

Alle bygg skal til enhver tid være i forsvarlig stand til bruk. Dette inkluderer brøyting og istandsettelse rundt byggene, drift av varme- og ventilasjonsanlegg, bygningsmessig vedlikehold, samt stell av kommunale grøntanlegg.

Totalt areal for kommunale eiendommer er om lag 30.000 m².

Artikkelliste

Kontakt

Tor Ivar Hovhaugholen
Driftssjef
Telefon 917 00 338