Kart

Andre nyttige kartløsninger
 

Gårdskart på internett
(Kart over arealressurser med arealtall for valgt landbrukseiendom fra Skog og Landskap.)

Kilden
(All informasjon fra Skog og Landskap samlet på ett sted.)

InnlandsGIS
(Fylkesmannen sin kartløsning, bruk "Logg inn anonymt")

Norge i bilder
(Her får du oversikt over ortofoto (målestokkriktige flybilder) som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på nettet.)

Norgeskart
(Kartløsning fra Statens kartverk.)

Naturbase
(Kartløsning fra Miljødirektoratet.)

Google Maps

GisLink

Kartverket har nå lagt ut og tilgjengeliggjort historiske flyfoto for Dovre fra 1972 på Norge i bilder.

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre