Kart

Andre nyttige kartløsninger
 

Gårdskart på internett
(Kart over arealressurser med arealtall for valgt landbrukseiendom fra Skog og Landskap.)

Kilden
(All informasjon fra Skog og Landskap samlet på ett sted.)

InnlandsGIS
(Fylkesmannen sin kartløsning, bruk "Logg inn anonymt")

Norge i bilder
(Her får du oversikt over ortofoto (målestokkriktige flybilder) som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på nettet.)

Norgeskart
(Kartløsning fra Statens kartverk.)

Naturbase
(Kartløsning fra Miljødirektoratet.)

Google Maps

GisLink

Bilde viser sammenligning av flyfoto fra 2015 og 1972

Kartverket har nå lagt ut og tilgjengeliggjort historiske flyfoto for Dovre fra 1972 på Norge i bilder.

Matrikkelinformasjon (eiendomsinformasjon) vil ikke bli oppdatert i kartløsningene i ei periode fra 01. juni grunna ei strukturomlegging fra Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløsningene.

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre