Nabolister og matrikkeliformasjon

Matrikkelen er landets sentrale register for eiendom, bygning og adresse

Opplysninger angående eiendommer som ligger i vårt kartverk er i hovedsak hentet fra matrikkelen. En del av disse opplysningene kan ikke fritt utleveres på grunn av personvernrestriksjoner.

Hvem som har hjemmel til å få slik informasjon fra matrikkelen og til hvilke formål er definert i matrikkelloven med forskrift.

Utlevering av informasjon fra kommunen

Informasjon om egen eiendom
Alle har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på egen eiendom. Informasjonen kan utleveres ved personlig oppmøte og fremvisning av legitimasjon, eller informasjon kan sendes til hjemmelshavers offisielle adresse.

Informasjon om matrikkelenheter som ikke eies av søker
Ved forespørsel om informasjon om matrikkelenheter som ikke eies av søker, skal det søkes på eget skjema som sendes/leveres til kommunen. Formålet med bruken av opplysningene skal oppgis og danne grunnlaget for kommunens godkjenning/avslag.

For firma som ber om nabolister eller annen informasjon gjentatte ganger så holder det at registreringsskjemaet blir fylt ut en gang.

Det er da viktig at registreringsskjemaet inneholder alle personer og e-post adresser som det er aktuelt å få tilsendt informasjon til. Dette er gjort for å verifisere at e-post adresser og personer er riktige. Ved endring av ansatte og/eller e-post adresse, må skjemaet sendes inn på nytt.

Privatpersoner må på samme måte ha hjemmel i lovverket, fylle ut det samme skjemaet og legge fram legitimasjon for å få utlevert nabolister og annen matrikkelinformasjon som inneholder personinformasjon.

Det gjøres oppmerksom på at dette også gjelder de som kommuneansatte kjenner fra før gjennom arbeid eller privat skjema.

Forespørsel om eieropplysninger
Utlevering fra grunnboken skjer etter tinglysingsloven. Kommunen har ikke hjemmel til å utlevere informasjon etter tinglysingsloven. Henvendelser om utlevering fra grunnboken må derfor rettes til Statens kartverk, tinglysningen 32 11 88 00 eller tinglysning@kartverket.no.

Naboliste/eierliste
Naboliste/eierliste utgis i forbindelse med oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven. I forbindelse med søknad om tiltak (byggesøknad, fradeling-/ oppmålingssøknad) vil naboliste utgis sammen med situasjonskart. Situasjonskartet kan leveres til eiendommens eier/rettighetshaver eller ansvarlig søker for tiltaket. Det må opplyses om hva informasjonen skal brukes til ved bestilling.

 

Registreringsskjema og hvilken informasjon som blir utlevert vil bli lagret i kommunens sakssystem.

Artikkelliste

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950

Adresse

Telefon: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Båtsto, 2662 Dovre

Postadresse: Kongsv.4, 2662 Dovre