Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Her finner du informasjon om skjema som må fylles ut i forbindelse med kjøp, salg og overdragelser av eiendommer i Dovre kommune. 

For alle som skal tinglyse en eiendom i Dovre kommune må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut og bekreftes fra kommunen før innsending av skjøte til tinglysing. Hvis det for eksempel er to eiere som skal ha hver sin halvpart må begge to ha hvert sitt skjema. Skjema fylles ut elektronisk eller lastes ned og fylles ut med riktige opplysninger og sendes til kommunen for bekreftelse.

Hvis det gjelder bolig eller fritidseiendom skal skjema SLF-356 brukes og gjelder det landbrukseiendom skal SLF-359 eller SLF-360 brukes. Ta kontakt med landbruksavdelingen hvis du er usikker på hvilket skjema du skal bruke når det gjelder landbrukseiendom.

Samleside for skjema som gjelder egenerklæring for konsesjonsfrihet

 

Skjema SLF-356 sendes til:

Dovre kommune
Kongsvegen 4
2662 Dovre


Eller på e-post til: postmottak@dovre.kommune.no

 

Skjemaene SLF-359 og SLF-360 sendes til:

Lesja kommune
Postboks 53
2665 Lesja

Eller på e-post til: postmottak@lesja.kommune.no

Artikkelliste

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950