Boligtomter i Dovre

Dovre ligger omtrent midt mellom Oslo, Trondheim og vestlandet, og her finner du oversikt over ledige tomter. Du finner også informasjon om hus til salgs eller leie.

Dovre er en fjellkommune nord i Gudbrandsdalen, der Dovre er kommunesenter. Vi har tettstedene Hjerkinn, Dombås, Dovre og Dovreskogen, der det finnes ulike boligområder og tomter. 

Les mer om hverdagen i Dovre her

Ledige tomter

Det er ledige tomter i tettstedene Dombås, Dovre og Dovreskogen. I kartene under kan du bli bedre kjent med de ulike boligfeltene.  

 

Dombås

Hindåfeltet og Dombås Nord

 

Hindåfeltet og Dombås nord ligger i gangavstand til Dombås sentrum, samtidig som du har stier og skiløyper i bakgården din. Det er kun jernbanen som skiller de to boligfeltene, som begge har ledige tomter. Deler av Hindåfeltet er det nyeste i Dombås, med flere nybygg de siste årene. Det er god solgang og utsikt fra de fleste tomtene her.

Ledige tomter i Hindåfeltet er markert i grønt. Kontakt grunneier Poul Pedersen, tlf. 971 04 713 Ledige tomter i Dombås Nord (Elgfaret) er Dovre kommune grunneier, tlf 61 24 10 00.

Område markert i gult er regulert til boligformål. Område markert i blått er avsatt til boligformål, og må reguleres. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Lenke til interaktivt kart som viser tomter i hele kommunen

 

Fjellvegen

 

Fjellvegen ligger nord for Dombås sentrum, og du får noen høydemeter å forsere om du går hjem fra Dombås. Her er det nærhet til stinett og skiløyper, samt Dombås skiheiser. De fleste tomter har flott utsikt mot Lesja og inn i fjellene rundt, og lang solgang.

Ledige tomter er markert i grønt. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon, tlf 61 24 10 00.

Torøvegen

 

Torøvegen ligger like ved Dombås sentrum, nedenfor Dombås stasjon. Her er det én ledig tomt. Kontakt Yvonne Jørgensen, tlf. 938 21 971

 

Dovre

Slettenfeltet

 

Dovre tettsted har flere boligområder i og rundt sentrum, der det største er Sletten-feltet ved Hjerleid skole- og kompetansesenter. Ledige tomter er markert i grønt. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon, tlf 61 24 10 00.

 

Einbugga

 

Ved Einbugga er det område avsatt til boligformål. Området er naturnært og skjermet, med gang/sykkelavstand til Dovre sentrum. I sentrum er det barnehage, kafeteria, butikk og samfunnshus.

Område markert i blått er avsatt til boligformål, og må reguleres. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon, tlf 61 24 10 00.

 

Dovreskogen

 

 

Dovreskogen ligger sør i kommunen. Her er det boligområder rundt sentrum, i tillegg er det mange gårder og småbruk som ligger mer spredt. Område markert i blått er avsatt til boligformål, og må reguleres. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon, tlf 61 24 10 00.

 

Ruste

 

Ruste ligger noen kilometer nord for Dovre sentrum, på ca. 700 høydemeter. Det ligger flere gårder her, og det blå området her er avsatt til boligformål. Området må reguleres. Eventuelle tomter her vil være tett ved naturen og turmuligheter, med en fantastisk utsikt over dalen og bra solgang.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon, tlf. 61 24 10 00.

Lenke til interaktivt kart som viser tomter i hele kommunen

 

Hus til salgs eller leie

Hus legges som regel ut på Finn.no, via kjøp- og salg-grupper på Facebook, eller via lokalavisa Vigga.

Dessverre er det en del boliger i området som selges uten å legges ut på det åpne markedet. Det kan være lurt å legge ut en “kontaktannonse” på en kjøp- og salg-gruppe på Facebook om du er ute etter bolig. 

Hus til salgs i Dovre på Finn.no

Boligtorget Nord-Gudbrandsdal

Kjøp og Salg Dovre/Dombås/Lesja

Lokalavisa Vigga 

Lån fra Husbanken

I Dovre har du mulighet til å søke tilskudd eller startlån hos Husbanken. 

Les mer om dette her

 

Flytte til Dovre? 

Lær mer om hverdagen i Dovre her

 

Artikkelliste

Kontakt

Dovre kommune

Kongsvegen 4, 2662 Dovre

Tlf.: 61 24 21 00

E-post: postmottak@dovre.kommune.no

 

Hvor ligger Dovre? 

Dovre er en fjellkommune nord i Gudbrandsdalen, der Dovre er kommunesenter.