Hjerkinn skytefelt-ferdselsrestriksjoner og skyttelbuss til Snøheim

Sommerbilde av Snøhetta - Klikk for stort bildeMens ryddingen i tidligere Hjerkinn skytefelt pågår fram til 2020, fastsetter Forsvaret regler for ferdselen i området.

Den Norske Turistforening er ansvarlig for driften av skyttelbussen fra Hjerkinn til Snøheim. Mer informasjon blant annet om rutetider finner du her: https://snoheim.dnt.no/snoheimvegen/
 
 

Informasjon om ferdselsrestiksjoner finner du på Forsvarsbygg sine hjemmesider: https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/rive-og-ryddeprosjekt/hjerkinn/skyttelbuss-pa-snoheimvegen-og-info-om-ferdselsrestriksjoner-pa-Hjerkinn/

og på Dovrefjell nasjonalparkstyre sin hjemmeside: Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt