Etablere eller videreutvikle bedrift?

Ønsker du å starte opp din egen bedrift, eller har du planer om å utvikle bedriften din? Da kan kommunen være en støttespiller for deg

 

Klikk for stort bilde

 Tjenesten omfatter blant annet:
• Behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet
• Oversikt over andre støtteordningar og hjelp til å finne fram til riktig ordning å søke på
• Rettledning til søkere i søknadsprosessen og ved utarbeidelse av forretningsplan
• Bistand til å finne passende lokaler eller tomt, samt annen bistand i etableringsfasen
• Formidle kontakt til etablereropplæring
• Formidle kontakt til andre deler av den kommunale virksomheten
• Formidle kontakt til spesialkompetanse som regnskapsfører, revisor, konsulentfirma, utviklingsmiljø osv.
• Deltakelse i ulike næringsrettede utviklingsprosjekter
• Markedsføring av Dovre kommune

Kommunen vil kunne gi deg som bedriftsetablerer støtte på ulike trinn i etableringsprosessen, blant annet:

 • Informasjon om tiltaksapparat, inkludert tilskuddsordninger og kontaktpersoner
 • Formidle kontakt samt delta på møter for å bidra til framdrift
 • Gi veiledning i arbeid med forretningsplaner og evt. søknader om tilskudd
 • Bistå i arbeidet med å finne egnede lokaler og arealer

For å planlegge etablering av ny virksomhet eller videre utvikling av en virksomhet, kan du finne en enkel mal for en forretningsplan på høyre siden.

Som gründer eller etablert bedrift i Dovre kan du søke Næringsfondet om støtte til oppstart og utviklingstiltak. Det er egne retningslinjer (PDF, 342 kB) for behandling av søknader. Kontakt gjerne kommunen for å få råd om søknaden. En forretningsplan for en ny bedrift er eit godt grunnlag for en søknad; minimum vil en kort beskrivelse av forretningsidè, kostnadsoverslag og finansieringsplan vere nødvendig for å kunne vurdere søknaden.

Det er ingen fastsatt frist for å søke om tilskudd, men det er greit å vere klar over at anbefalt tilskudd over 20.000 kr gjerne tar lenger tid. Dette er fordi disse må behandles politisk av Plan-, nærings- og utviklingsstyret (PNU-styret). Dersom anbefalt tilskudd overstiger 100.000 kr må søknaden behandles i Kommunestyret.

Husk at du som etablerer en virksomhet i Dovre kommune vil få:

 • landets laveste arbeidsgiveravgift (6,4%)
 • ingen bomavgifter eller køkjøring
 • gratis parkeringsplasser
 • ingen forurensing
 • et godt utbygget tjenestetilbud for de ansatte
 • 100% barnehagedekning
 • rimelige tomter
 • gode kommunikasjoner
 • bredbånd
 • stabilt innlandsklima
 • kort vei til jobben
 • stabil arbeidskraft
 • nærhet til både by og natur

Kontakt Dovre kommune for mer informasjon.

Altinn-nyttig informasjon ved etablering av egen bedrift

Finn mer informasjon om å etablere seg i vår region på komtiloss.no

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039