Rovdyrobservasjonar skal meldast til SNO så raskt som råd.

Kontaktpersonar i SNO er:

Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733

Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

Atle Erik Berget, tlf 958 08 848

Jon Nørstebø, tlf 915 16 679

Kari Svendsgard, tlf 918 35 424

Asgeir Myhrmoen, tlf 905 03 035

Anders Svare, tlf 950 54 251 (berre Lesja)

Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)

Våren er tiden for opprensking og rydding, og mange blir fristet til å velge lettvinte løsninger. Det minnes om viktigheten av at Forskrift om brannforebygging følges.

Det er generell båndtvang for hund i Dovre kommune i tidsrommet 1. april- 1. oktober. Dette gjelder alle områder. I enkelte verneområder, se egen tabell, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.