Offisiell prøvesykling av tur- og sykkelvegen 2014

PNU-styret vedtok på møte 4. april å legge ut utkast til kommunal forskrift om riding i Dovre kommune til høring. Forskriften har som formål å hindre riding og bruk av hest på avgrensede strekninger av den nye tur- og sykkelvegen over Dovrefjell mellom Dombås og Hjerkinn.

Våren er tiden for opprensking og rydding, og mange blir fristet til å velge lettvinte løsninger. Det minnes om viktigheten av at Forskrift om brannforebygging følges.

Det er generell båndtvang for hund i Dovre kommune i tidsrommet 1. april- 1. oktober. Dette gjelder alle områder. I enkelte verneområder, se egen tabell, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.