Migranter fra Ukraina

Ukrainske migranter i Dovre per 27. mars 2022

Så langt er det kommet 11 migranter fra Ukraina til Dovre kommune.  6 kvinner og 5 barn og unge har funnet veien til slekt og venner her og er blitt tatt vare på hos dem. Nå har de fleste av migrantene fått tildelt egen bolig som de har flyttet inn i.

I tillegg til dem som allerede er kommet, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) bedt Dovre kommune bosette 15 migranter, og det har kommunen svart bekreftende på. Ellers er det uvisst, men Dovre kan få flere oppfordringer fra direktoratet om bosetting av migranter - og migranter kan også komme på egen hånd som hittil.

For å få rettigheter til barnehage, skole, helsetilbud og annet, må migrantene ha registrert seg hos myndighetene og også ha vært gjennom en bestemt helseundersøkelse. Tirsdag 29. blir de alle registrert ved Nasjonalt Ankomstsenter i Råde (veldig langt dit, men det er ikke noen annen mulighet). Deretter får de helseundersøkelse. Dette har vi ventet lenge på, men nå er det endelig vår tur!

I mellomtiden har det vært viktig for det kommunale støtteapparatet å bli kjent med migrantene og deres behov og å kunne tilby dem aktiviteter og avveksling. Det er flott å oppleve at lag/foreninger, næringsdrivende og enkeltpersoner bidrar i denne sammenheng!

Mange i lokalsamfunnet vårt ønsker å stille opp for migrantene. På hjemmesiden til Dovre kommune blir det jevnlig lagt ut informasjon om migranter fra Ukraina i Dovre kommune og behov for ulike typer hjelp i forbindelse med det.

 

Oppdatert informasjon om migrasjonen fra Ukraina

  • fra Mangfolds- og integreringsdirektoratet (IMDI):

https://www.imdi.no/ukraina/

  • fra Utlendingsdirektoratet (UDI):

https://udi.no/krisen-i-ukraina/

  • fra Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen):

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/situasjonen-i-ukraina/