Kulturpriser

Dovre kommune har ulike priser og stipend for kulturvirksomhet.

Kulturprisen i Dovre kommune.

Kulturprisen for Dovre deles ut av oppvekst-, kultur- og omsorgstyret.

Prisen tildeles den person, verksemd eller organisasjon som har bidratt til å fremme kulturlivet i Dovre og elles gjort seg fortent til prisen gjennom kulturell innsats for bygda.

OKO utpeker prisvinneren, og er ikke bundet av innkomne forslag.

Kulturprisen deles ut annet hvert år, og alternerer med Dovregubbens pris.

Prisen er en diplom innramma i en treramme (utskåret- emblem), og en sjekk på kr. 5000

Kandidater kan meldes inn fortløpende, og kan registreres i skjema på nettsiden. Skjemaet heter Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Tidligere tildelinger av kulturprisen:

 • 1985: Tor Wigenstad
 • 1987: Dovre historielag
 • 1989: Dombås musikkforening
 • 1991: Dovrefjell Disharmoniske Selskab
 • 1993: Rakel Onsum Berg
 • 1995: Magne Bøe
 • 1997: Gunnar Kaas og Knut Bjørseth
 • 1999: Harald Berg
 • 2001: Gunnar Bentdal og Jørgen Berg Domås
 • 2003: Aslaug Vorkinslien
 • 2005: Alf Eriksen
 • 2006: (10-års jubileum for Kulturprisen) Prisen utdelt til Snøhetta Cup v/Kjell Hage
 • 2008: Torbjørn Moen
 • 2010: Anita Killi
 • 2012: Asbjørn Moen og Sissel Rykhus
 • 2014: Dovre Bygdekvinnelag
 • 2016: Dovre Spelemannslag
 • 2018: Helle Hundevadt & Steinar Moldal
 • 2020: Johannes Brualøkken
 • 2022: Ragnhild Utgaard Smette
Dovre kommunes idretts- og kulturstipend
Dovre kommunes idretts- og kulturstipend er en pris som skal bidra til stimulanse og muligheiter for vidareutvikling i den valte profesjon innanfor idrett kan stipendet gis til en lovande utøvar som er etablert på nasjonalt nivå, og som er i ferd med å etablere seg på internasjonalt nivå.
Innanfor kultur kan stipendet gis til en person som har utmerket seg gjennom kulturell utfolding eller skapande verksemd, og som er i ferd med å etablere seg på et profesjonelt nivå.
Det er i statuttane lagt vekt på ulike faktorar som skal vektlegges ved en vurdering av stipendet. Forslag om tildeling av stipendet kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.
 

Stipendets størrelse er på kr 20 000,- som må leggast inn i kommunens budsjett.

Tidligere tildelinger:

-1995:Ivar Mikal Ulekleiv
-2010: Hilde Katrine Engeli
-2012: Lise Granden Berg
-2015: Johanne Killi og Marcus Kleveland
-2018: Sondre Olsen- Bye og Tanya Georgiievska
-2022: Per Anders Håvelsrud
 
Ungdommens kultur- og idrettspris
Dovre har mange unge talentar både innanfor idrett og kultur. Ungdommens idretts- og kulturpris skal være motivasjonsfaktor og en påskjønning for ungdommar under 20 år.
 
Innan idrett kan prisen gis til en lovande idrettsutøvar som har oppnådd gode resultat på nasjonalt nivå, og som er i ferd med å etablere seg på internasjonalt nivå.
 
Innanfor kultur kan prisen gis til den som har utmerket seg gjennom kulturell utfolding eller skapande verksemd, og som har oppnådd resultat utanom det vanlige.
 
Forslag om tildeling av prisen kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar, men det er oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret som avgjør kven som skal tildeles prisen.
 
Saman med et diplom er prisen på kr 1500,- som må leggast inn i budsjettet for Dovre kommune.