Lånereglar

Lånereglar for Dovre folkebibliotek

*Alle har rett til å låne på biblioteket

*Det er gratis å bruke biblioteket

*Som lånar får du lånekort. Nasjonalt lånekort kan brukast i heile landet

*Er du under 15 år må du ha underskrift frå føresette

*Ynskjer du å låne noko som er utlånt, kan vi skrive deg på venteliste. Du vil få melding når materialet kan hentast

*Materiale som ikkje finst i biblioteket, kan lånast inn frå andre bibliotek

*Nasjonalt lånekort gjev tilgang til digitale tenester som Biblioteksøk, BookBites og Filmbib

 

Lånetid

*Bøker og lydbøker    4 veker

*Film                                1 veke

*Tidsskrift                      2 veker

 

Du kan forlenge lånetida

*ved å ta kontakt med biblioteket

*ved å logge inn på biblioteket si nettside med lånenummeret ditt: http://websok.mikromarc.no/dovre-fb

 

Dersom lån ikkje vert levert til rett tid:

*Biblioteket sender 2 påminningar på sms.

*3. påminning går som brev, med gebyr på kr. 100,- til lånarar over 15 år. 

*Deretter erstatningskrav etter biblioteket sine satsar.