Lånereglar

Utlånsreglar for Dovre folkebibliotek

*Alle har rett til å låne på biblioteket

*Det er gratis å bruke biblioteket

*Som lånar får du lånekort. Nasjonalt lånekort kan brukast i heile landet

*Er du under 15 år må du ha underskrift frå foresette

*Det meste av det som finst i biblioteket kan lånast heim

*Ynskjer du å låne noko som er utlånt, kan vi skrive deg på venteliste. Du vil få melding når boka kan hentast

*Bøker, artiklar m.m. som ikkje finst i biblioteket, kan lånast inn frå andre bibliotek

 

Lånetid

*Bøker og lydbøker    4 veker

*Film                                1 veke

*Tidsskrift                      2 veker

*Språkkurs                    6 veker

 

Du kan forlenge lånetida

*ved å ta kontakt med biblioteket

*ved å logge inn på biblioteket si nettside med lånenummeret ditt: http://websok.mikromarc.no/dovre-fb

 

Dersom lån ikkje vert levert til rett tid

*Biblioteket sender påminning

*3. varsel: 100,- i gebyr. 

*Deretter erstatningskrav etter biblioteket sine satsar.