Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT-ordningen) er et transporttilbud til personer bosatt i Innlandet som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. 

Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Den vedtatte forskriften trådte i kraft 1. januar 2020.

Detaljert informasjon om ordningen finnes i TT-forskriften (PDF, 838 kB)

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

TT-ordningen administreres av Innlandet fylkeskommune. Søknader behandles av den fylkeskommunale TT-nemda. 

Spørsmål om TT-ordningen kan rettes til Innlandstrafikk sitt kundesenter på telefon 02040 eller på e-post til TT-kort@innlandetfylke.no. 

Last ned søknadsskjema (PDF, 127 kB). Søknad sendes til: 

Innlandet fylkeskommune
Seksjon kollektivtransport
Kundesenteret
V/ TT-nemda
Gruvvegen 78
2580 Folldal

Les mer om TT-ordningen på Innlandet fylkekommune

Artikkelliste