Startlån

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Hvem kan få startlån
 • økonomisk vanskeligstilte husstander
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag; også personer som ikke er norske statsborgere kan søke
Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.
 
 

Hva kan startlånet brukes til

 • kjøpe ny eller brukt bolig: det vanligste er at privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
 • til utbedring
 • til tilpasning ved nedsatt funksjonsevne
 • bygging av bolig
 • til toppfinansiering
 

Hva må til for å få lån

 • Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold
 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo
 • En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån
 

Hvor mye lån

Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og eventuelle andre økonomiske utgifter

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om søkeren får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.
 
 

Søknad

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres. Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. Søknadsskjema må fylles ut elektronisk.

Artikkelliste