Omsorgslønn

Dovre kommune tilbyr omsorgslønn til omsorgspersoner for for eksempel egne familiemedlemmer. 

Omsorgslønn kan tildeles omsorgspersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, det vil si omsorg for et familiemedlem som er betydelig mer tyngende enn det som normalt kan ventes å være i en familie.

For å få omsorgslønn skal den pårørendes arbeid være vurdert til å være ”best og nødvendig” for hjelpemottakeren. Omsorgslønnen er ikke ment å være en timelønn for faktisk utført omsorgsarbeid, men en økonomisk påskjønnelse for viktig og godt utført omsorgsarbeid til et familiemedlem.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no