Kreftomsorg

Dovre kommune i samarbeid med Lesja kommune, tilbyr tjenester innenfor kreftomsorg.

Kreftsykepleier tilbyr råd, veiledning og hjelp til:

  • støtte til mestring av kreftsykdom
  • oppfølging i påvente av, under og etter behandling
  • støttefunksjon for pårørende
  • hjelp til symptomlindring i samarbeid med lege
  • hjelp til kontakt med spesialisthelsetjenesten

Kreftsykepleier Lene Fjeld-Gilberg har kontordager på Dovre tirsdager og Lesja fredager. 

Kontakt

Lene Fjeld-Gilberg
Kreftsykepleier
Telefon 917 73 189

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no