Demensomsorg

På Fredheim omsorgssenter er to avdelinger tilrettelagt for mennesker med demenssykdommer.

For hjemmeboende med demenssymptomer kan hukommelsesteamet tilby:

  • kartlegging og utredning av symptomer på demens i en samtale med den syke og pårørende
  • kartlegging av hjelpebehov
  • forslag til hjelpemidler som støtter hukommelse
  • initiativ til å starte individuell plan
  • veiledning
  • Hukommelsesteamet har tett samarbeid med fastlegene.

 

Kontaktperson for hukommelsesteamet:

Ingvild Sveen, demenskoordinator og sykepleier i hjemmesykepleien.

Kontakt

Ingvild Sveen
Demenskoordinator (mandag og torsdag)
Telefon 917 12 486

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no