Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

 

Hvem kan få bostøtte?

Sjekk om du kan få bostøtte her. På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
 
 
Du må melde fra om endringer
 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Meld fra om endringer her.
 

 

Klagerett

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker etter du mottok vedtaket. Legg inn klage her.

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

 

Regelverk

Lov om bostøtte

Artikkelliste

Åpningstider

10:00 - 14:00 alle kvardagar

Se for ellers www.nav.no for endra åpningstider ved ferieavvikling og helligdagar.

 


 

Adresse

Besøksadresse: Dombås senter, Sentralplassen, 2660 Dombås

Postadresse: Sentralplassen 1C, 2660 Dombås

Telefon: 55 55 33 33 (08.00-15.30)

E-post: nav.lesja.dovre@nav.no

Hjemmeside: www.nav.no