NAV Lesja-Dovre

NAV Lesja-Dovre er tilgjengelig på nav.no og 5555 3333 alle dager.
Vi er også tilgjengelige alle dager mellom 10.00-14.00 i 3. etasje på Dombås senter. 
Har du avtale, sett deg ned, så kommer vi å henter deg.
Om du ikke har avtale, bruk ringeklokka, så kommer vi å hjelper deg. 

Søknadsskjema finnes digitalt via nav.no / husbanken.no på alle tjenester.

NAV Lesja-Dovre skal gi opplysninger, råd og veiledning på forskjellige områder som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dersom NAV-kontoret ikke selv kan gi hjelp, skal det så langt det er mulig sørge for at andre gjør det.

Veiledningsplikten til NAV Lesja-Dovre forutsetter at brukeren selv tar kontakt.
 

 

 

Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

 

Fra drop-in besøk til avtalte samtaler og besøk

NAV ønsker å styrke kvaliteten i kommunikasjon med og bistand til brukerne. Ett av flere tiltak er at både bruker og NAV-medarbeider kan forberede seg godt til en samtale. Det krever at bruker og NAV-medarbeider avtaler møtet på forhånd. Vi ber derfor om at alle som vil ha et møte med en NAV-medarbeider gjør avtale på forhånd ved å ringe 55 55 33 33, eller sende en e-post til nav.lesja.dovre@nav.no.

De fleste brukerne i NAV kan også få svar på sine spørsmål på www.nav.no, eller kommunisere med medarbeidere i NAV ved logge seg inn på Ditt NAV på samme internettadresse.

 

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

 

www.nav.no kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Åpningstider

10:00 - 14:00 alle kvardagar

Se for ellers www.nav.no for endra åpningstider ved ferieavvikling og helligdagar.

 


 

Adresse

Besøksadresse: Dombås senter, Sentralplassen, 2660 Dombås

Postadresse: Sentralplassen 1C, 2660 Dombås

Telefon: 55 55 33 33 (08.00-15.30)

E-post: nav.lesja.dovre@nav.no

Hjemmeside: www.nav.no