Ledsagerbevis

Du som funksjonshemmet kan søke om å få utstedt et gratis ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

 

Slik søker du:

Papirsøknaden sendes til:

Legekontoret, Helsehuset
Lars Moens veg 3
2660 Dombås

Husk å legge ved passfoto. Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege eller helseinstitusjon. Deretter fattes det et vedtak.

 

Mer informasjon

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Artikkelliste