Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for helse-, omsorgs- og rehabilteringstjenester er utarbeidet for å gi de som bor og oppholder seg i Dovre kommune god oversikt over helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Dovre kommune ønsker å tilby helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til riktig tid og på riktig tidspunkt. Standarden på tjenestene skal være forsvarlig og basert på en individuell vurdering av den enkeltes behov.

Kvalitetsstandardene omfatter en beskrivelse av helse- og omsorgstjenestene i kommunen i tillegg til informasjon om målsetting, regelverk, brukermedvirkning, tildelingsenheten, dokumentasjonsplikt, samtykke, taushetsplikt og klagerett.

Kvalitetsstandarder for helse-, omsorgs- og rehabiliterinsgtjenester i Dovre kommune, 2020 (PDF, 978 kB)