Vaksinasjon

Vaksinetelefon 480 63 582
Måndag 17. til fredag 21. januar: 10.00-14.00

Her finn du status for Dovre kvar veke.

Alle over 65 år i Dovre skal nå vera oppringt med tilbod om ei tredje oppfriskingsdose med koronavaksine.

Alle mellom 18 og 64 år med ein underliggande helsetilstand som gjev høg risiko for alvorleg sjukdom, skal nå vera oppringt med tilbod om ei tredje oppfriskingsdose med koronavaksine.

Helsemyndigheitene tilrår alle over 45 år å ta ei tredje oppfriskingdose med koronavaksine.

Regjeringa har bestemt at alle tilsette i skule og barnehage skal prioriterast for ei tredje oppfriskingsdose med koronavaksine.

Alle i aldersgruppa 18-44 år kan ta ei tredje oppfriskingsdose, dersom du sjølv ynskjer det. 

Frå og med 14. januar 2022 er dette regjeringa og Folkehelseinstituttet sine råd. 

Har du ikkje fått fyrste eller andre dose, ring vaksinetelefonen, Dovre legekontor eller Dovre helsestasjon så får du time innan kort tid.