Jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Dovre kommune omfatter:

  • Svangerskapskontroller fra tidlig i svangerskapet til fødsel
  • Hjemmebesøk etter hjemkomst fra sykehuset
  • Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel
  • Kvinnehelse/prevensjonsveiledning
  • Ammeveiledning 

Alle gravide kan selv ringe jordmor eller legekontoret for time.

Jordmor deltar også i en regional døgnkontinuerlig vaktordning for akutte hendelser: Jordmorvakta på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS).

 
 
 

Kontakt

Jordmortjenesten

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061