Om prosjektet

Det overordna målet med prosjektet er at førskolebarna skal videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter før skolestart, og dermed ha et godt grunnlag for læring og videre utvikling. 

SOLIDovre er et prosjekt utarbeidet av fysioterapitjenesten i regi av helsestasjonen i Dovre Kommune. Det bygger på «Gausdalsmodellen» og lignende prosjekt gjennomføres flere steder i landet. SOLIDovre skal gjennomføres i Dombås og Dovre barnehage i barnehageåret 2020-2021.  

I prosjektperioden vil fysioterapeuten lede førskolebarna i minimum 30 minutter fysisk aktiv lek i barnehagen, 3 ganger i uken. Leken skal gi alle barn lik mulighet til å øve på grunnleggende motoriske ferdighete. Aktivitetene skal være lystbetonte og ha fokus på mestring. Det er utarbeidet et årshjul for motorikk, med ulike fokusområder for bortimot hver måned i barnehageåret.  
 
Fysioterapitjenesten har mulighet til å gjennomføre et slik prosjekt fordi Dovre kommune har mottatt øremerkede midler fra Helsedirektoratet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Fra mai 2020 og frem til 31.januar 2021 utgjør Helene Gjerde og Elin Beate Galstad en 100% fysioterapeutressurs som arbeider på helsestasjon- og i skolehelsetjenesten i Dovre kommune.  

Fysioterapeutene Ingvild Haugom, Helene Gjerde og Elin Beate Galstad 

Kontakt

Ingvild Haugom Amundgård
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut
Mobil 979 82 837