Koordinasjon

Koordinasjon omfatter evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.  Koordinasjonsvansker hos barn viser seg i utførelsen av både fin- og grovmotoriske oppgaver. De kan ha problemer finmotoriske oppgaver som å kneppe knapper, kle på seg, bruke bestikk, tegne og skrive. En kan også ofte se at å løpe, hoppe, gripe og kaste ball er vanskelig. Slike motoriske vansker blir ofte tydeligere når barna er i skolealder, fordi deres dysfunksjon får større innvirkning på de daglige motoriske oppgavene (for eksempel skriving, påkledning og idrettsaktiviteter i friminutt)

Det er tilsammen seks koordinative egenskaper:

 • Balanse
 • Rytme
 • Reaksjonsevne
  • Evnen til å fange opp en stimulus og omsette den til en så rask og hensiktsmessig bevegelse som mulig. Eks: startskudd på 100 meter. Her spiller også syn- og hørselssansens en viktig rolle.
 • Rom-orientering
  • Evnen til å kontrollere bevegelsesretningen i rommet
 • Øye-hånd og øye-fot koordinasjon:
  • Samspillet mellom synet og styring av håndens eller fotens bevegelser