Høy puls og avspenning

Nasjonale og internasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet for barn anbefaler 60 min daglig fysisk aktivitet i moderat til høy intensitet. Forskning viser at aktivitetsnivået i barnehagen kan variere stort fra barn til barn. En grunn til dette er at barn har ulike interesser. Noen barn velger alltid fysisk aktiv lek, mens andre er mer glad i stillesittende lek. Gjennom SOLIDovre er vi opptatt av at alle barna skal delta i fysisk aktiv lek hvor vi blir andpusten og litt sliten etterpå :)  

Avspenning er et tema som vi anser som viktig for å øke barnas kroppsbevissthet. Det skal oppleves som avslappende og er ofte en fin avslutning på en time med høy aktivitet.