Hopping og andre uteaktiviteter

Hopping krever styrke, balanse og koordinasjon. 

Aktiviteter som kan fremme utviklingen av hoppeferdigheter:

  • Hoppe ned fra en liten høyde, for eksempel nederste trappetrinn, en stein eller forhøyning i naturen.
  • Hoppe inn i og ut av en rokkering.
  • Hoppe inn i en rokkering som holdes litt opp fra golvet. Høyden tilpasses.
  • Hoppe ned fra nederste trappetrinn eller kanten på sandkassen, hoppe så langt du klarer.
  • Hoppe ned fra sandkassekanten og prøve å treffe nøyaktig på streken som er tegnet på bakken.
  • Hoppe i paradis som er tegnet på bakken.
  • Hoppe framover – stoppe på signal. Finn på leker med hopping som bevegelsesmåte.
  • Når barnet kan hoppe kan man begynne å øve på å hinke på ett ben. (Hentet fra aktivitetskassen.no).