Finmotorisk aktivitet, øye-hånd koordinasjon, syn- og hørselssans

Dette fokusområdet går over to måneder, fra desember til ut januar.

Finmotoriske ferdigheter er de mindre og mest "detaljrike" bevegelsene, ofte de en må konsentrere seg mer om. For eksempel bruk av fingrene til å plukke opp gjenstander og bevege dem mot små mål. For at vi skal kunne utføre kontrollerte, små bevegelser må det skje en nøye samordning mellom det øynene ser og de handlingene fingrene utfører. Dermed er synsansen og øye–hånd-koordinering viktig under utførelsen av finmotoriske oppgaver.
Det er viktig at barna har mange erfaringer med aktiviteter som å gripe, tegne, pusle, perle og klippe før skolestart.
 

Synssansen
Synet er den dominerende sansen i vår oppfatning av omverdenen. Sanseceller på netthinnen bakerst i øyet (staver og tapper) omformer lysstimuli til elektriske impulser som ledes via synsnerven til synssenteret i bakre del av hjernen. På denne måten oppfatter vi bilder. Å kunne krysse midtlinjen og få øynene til å samarbeide er viktig for barn som lærer å lese. For å kompensere for en svak øyemotorikk, brukes ofte bevegelser som hodedreiing, blunking og rynking av pannen. Dette kan påvirke utholdenheten ved lesing.

Øye-hånd koordinasjon 
Samspillet mellom synet og styring av håndens bevegelser

Hørselen gir oss mulighet for å lokalisere, bestemme retning, kjenne igjen og assosiere lyd. Øret registrerer bare lydsignaler, også er det hjernen som må tolke og forstå innholdet. Vi kommer blant annet til å bevege oss til musikk, synge og ha aktiviteter hvor barnet skal gjette hvor lyder kommer fra eller hvilken lyd det er.