Aktivitetsbase

Ved å klikke deg inn på de ulike fokusområdene finner du informasjon om de ulike motoriske ferdigheten. Se Aktivitetshefte (PDF, 778 kB), for forslag til leker.

Om motorikk

Motorikk innebærer evnen til å beherske og bruke kroppen. Motoriske ferdigheter utvikles som en kontinuerlig og progressiv prosess og krever at nevrologiske, psykologiske og biologiske prosesser fungerer og samspiller. Motorisk kompetanse er viktig for at barn skal kunne være aktive og deltakende i sin hverdag, i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller på fritiden. Barn fra 4 år og oppover skal kunne mestre og delta i aktiviteter som lek, personlig stell, måltid, lese, tegne og skriveoppgaver. Noen barn bruker lengre tid enn andre til å mestre disse ferdighetene. Individuelle og miljømessige forhold som motivasjon, vilje og mulighet for å øve på aktiviteter spiller en vesentlig rolle i utviklingen av de motoriske ferdigheter. Problemer med hverdagslige aktiviteter kan være tegn på motorisk usikkerhet, og kan hemme utviklingen av sosial kompetanse og kognitive og emosjonelle egenskaper. Barns motoriske kompetanse er et av de viktigste kriteriene for å bli valgt som lekekamerat og samarbeidspartner, og er en svært viktig faktor når barn skaffer seg venner. Barnets motoriske kompetanse kan ha stor betydning for barnets helhetlige utvikling.

Vi skiller gjerne mellom grovmotorikk og finmotorikk. I grovmotoriske ferdigheter brukes hele kroppen i store bevegelser som for eksempel ved krabbing, hopping eller løping. I finmotoriske øvelser brukes mindre deler av kroppen i mindre bevegelser. Som for eksempel tre i en nål eller perle. I mer komplekse aktiviteter og bevegelser er det ofte en kombinasjon av både grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter.

Sansemotorikk er samspillet mellom våre sanser og bevegelser. Sansene våre bruker vi hver dag uten at vi tenker over det. En sier ofte at barn må "gripe for å begripe". For å få en aktiv læring må barna få ta på, bruke og eksperimentere med gjenstander. Da utforsker de aktivt med alle sanser og på den måten skaffer de seg erfaringer. I tillegg til de mest kjente sansene som syn, hørsel, lukt og smak er primærsansene selve fundamentet i barnas kropp. Primærsansene er vestibulær-, taktil og kinestetisk sans. 

Aktivitetene er hentet fra:
Aktivitetskassen.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: https://mhfa.no/

"Bevegelsesglede i barnehagen" (2010) av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden

Flere illustrasjoner er også hentet fra aktivitetskassen.no v/Thomas Madsen for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet