SOLIDovre

Klikk for stort bilde

Det overordna målet med prosjektet er at førskolebarna skal videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter før skolestart, og dermed ha et godt grunnlag for læring og videre utvikling


I prosjektperioden leder fysioterapeuten førskolebarna i minimum 30 minutter fysisk aktiv lek i barnehagen, 3 ganger i uken. Leken skal gi alle barn lik mulighet til å øve på grunnleggende motoriske ferdigheter. Aktivitetene skal være lystbetonte og ha fokus på mestring. Det er utarbeidet et årshjul for motorikk, med ulike fokusområder hver måned i barnehageåret.  

Kontakt

Elin Beate Galstad
Fysioterapeut
Mobil 906 74 165