Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten: Vi er nå til stede på skolene som før.

Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som alle elever i grunnskolen og deres familier kan benytte seg av.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • Målrettede helsekonsultasjoner hos helsesykepleier
  • Eventuell konsultasjon hos fysioterapeut/lege
  • Gruppe- eller klasserettet undervisning i skolen
  • Vaksinasjon ut fra anbefalt vaksinasjonsprogram
  • Forskriving av hormonell prevensjon til jenter fra 16 år 
  • Konsultasjoner om fysisk og psykisk helse
  • Konsultasjoner om krenkende adferd, overgrep og vold
  • Konsultasjoner om identitet, mestring og egen grensesetting
  • Konsultasjoner om pubertet, seksualitet og prevensjon

Konsultasjonene skjer på Helsehuset på Dombås eller på skolen. Det er avtalt trefftid i skolene.

Kontakt

Oddny Garmo
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier
Mobil 917 91 621
Elisabeth Dalum
Sykepleier helsestasjon
Mobil 917 56 762