Helsestasjon

Dersom barn, ungdom eller foresatte trenger samtale/kontakt med helsesykepleier, så ta kontakt på telefon for avtale. Vi ønsker at barnet følges av bare en voksen, og at man helst unngår å ha med søsken hvis det er mulig.

Skolehelsetjenesten: Vi er nå til stede på skolene som før.

Helsestasjon for ungdom er åpen hver torsdag fra kl. 14.00-15.30. Ta da kontakt på tlf. 91 79 16 21 eller 91 75 67 62 for timeavtale. 

Helsestasjonens målsetting er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade for alle barn og unge i kommunen.

Følg oss gjerne på facebook på Dovre helsestasjon :)

Dovre helsestasjon er lokalisert på Helsehuset på Dombås.

Alle foresatte og barn/unge fra 0-20 år kan ta direkte kontakt med helsestasjonen for råd og veiledning. Alle vordende foreldre tilbys også foreldreforberedende kurs eller samtale.

Tema i konsultasjonene er avhengig av alderstrinn og individuelle behov, og omfatter blant annet:

 • Amming, ernæring og vekt
 • Barns utvikling, adferd, fysisk og psykisk helse inkludert tannhelse
 • Språkutvikling
 • Aktivitet, søvn og leggerutiner
 • Foreldrerollen og grensesetting
 • Samspill og tilknytning
 • Kriser og sorg
 • Krenkende adferd, overgrep og vold
 • Foreldrenes fysiske og psykiske helse
 • Familieforhold og barnets omgivelser
 • Identitet, mestring og egen grensesetting
 • Pubertet, seksualitet og prevensjon
 • Smittsomme sykdommer og vaksinering
 • TV, mobil og data (nettbruk)
 • Venner og sosialt samspill
 • Rusmidler og tobakk
 • Forebygging av skader og ulykker

I tillegg gjennomføres eventuelle helseundersøkelser og vaksinasjoner avhengig av alder. Ekstra konsultasjoner kan tilbys etter behov.

 

Ferie sommer 2022:
Helsestasjon og helsestasjon for ungdom er stengt uke 27 og 28

Kontakt

Oddny Garmo
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier
Mobil 917 91 621
Elisabeth Dalum
Sykepleier helsestasjon
Mobil 917 56 762
Kristine Aarnes Midtli
Sykepleier helsestasjon
Mobil 903 66 459