Helsestasjon

Koronavirus

Helsestasjonen har nå tilnærmet normal drift, men tilbudet skal være i tråd med regler for smittevern. Hvis du eller barnet ditt har symptomer på luftveissykdom eller annen sykdom, skal du ikke komme på helsestasjonen.

Dersom barn, ungdom eller foresatte trenger samtale/kontakt med helsesykepleier, så ta kontakt på telefon for avtale. Vi ønsker at barnet følges av bare en voksen, og at man helst unngår å ha med søsken hvis det er mulig.

Skolehelsetjenesten: Vi er nå til stede på skolene som før.

Helsestasjon for ungdom er åpen hver torsdag fra kl. 14.00-15.30. Ta da kontakt på tlf. 91 79 16 21 eller 91 75 67 62 for timeavtale. 

 

Helsestasjonens målsetting er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade for alle barn og unge i kommunen.

Følg oss gjerne på facebook på Dovre helsestasjon :)

Dovre helsestasjon er lokalisert på Helsehuset på Dombås.

Dovre helsestasjon har fått tildelt statlige øremerkede midler til å styrke tjenesten. Fysioterapitjenesten i Dovre har utviklet et prosjekt, SOLIDovre, for førskolebarna, slik at de skal videreutvikle grunnleggende motoriske ferdigheter før skolestart. Dette gir et godt grunnlag for læring og videre utvikling.

Prosjektet starter opp i uke 34. Les mer om prosjektet under fanen SOLIDovre :) 

Alle foresatte og barn/unge fra 0-20 år kan ta direkte kontakt med helsestasjonen for råd og veiledning. Alle vordende foreldre tilbys også foreldreforberedende kurs eller samtale.

Tema i konsultasjonene er avhengig av alderstrinn og individuelle behov, og omfatter blant annet:

 • Amming, ernæring og vekt
 • Barns utvikling, adferd, fysisk og psykisk helse inkludert tannhelse
 • Språkutvikling
 • Aktivitet, søvn og leggerutiner
 • Foreldrerollen og grensesetting
 • Samspill og tilknytning
 • Kriser og sorg
 • Krenkende adferd, overgrep og vold
 • Foreldrenes fysiske og psykiske helse
 • Familieforhold og barnets omgivelser
 • Identitet, mestring og egen grensesetting
 • Pubertet, seksualitet og prevensjon
 • Smittsomme sykdommer og vaksinering
 • TV, mobil og data (nettbruk)
 • Venner og sosialt samspill
 • Rusmidler og tobakk
 • Forebygging av skader og ulykker

I tillegg gjennomføres eventuelle helseundersøkelser og vaksinasjoner avhengig av alder. Ekstra konsultasjoner kan tilbys etter behov.

Kontakt

Oddny Garmo
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier
Mobil 917 91 621
Ann Kristin Hagevold
Helsesykepleier
Mobil 917 56 762