Ergoterapi

Ergoterapi skal bidra til deltakelse i aktiviteter og mestring av hverdagen. Innbyggere som trenger opptrening og tilrettelegging i hjem, på skole eller arbeidsplass kan få bistand gjennom ergoterapitjenesten.

Viktige områder for tjenesten er:

  • Hverdagsrehabilitering
  • Formidling av tekniske hjelpemidler
  • Individuell opptrening/vedlikeholdstrening
  • Arbeidsplasstilrettelegging
  • Ansvar for kommunalt hjelpemiddellager

Ergoterapeuten er hjelpemiddelsentralens kontaktperson i kommunen – inkl. hørsels- og synskontakt.

Artikkelliste

Kontakt

Eva Nyløkken Halgunset
Ergoterapeut
Mobil 906 74 182