Barneverntjenesten Lesja og Dovre

Barnevern er lokalisert til 1.etg i «gamle» NAV-bygget på Lesja.

Fra 1.september 2018 er barneverntjenesten i Lesja og barneverntjenesten i Dovre slått sammen til Barneverntjenesten Lesja og Dovre. 
Lesja kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten.

Hvordan kan dere få tak i oss?
Barneverntjenesten Lesja og Dovre har kontorer i Lesja sentrum i 1.etasje i «gamle» NAV-bygget. Barneverntjenesten har møterom i kjelleren i samme bygg. I tillegg disponerer tjenesten kontorer/møterom på Helsehuset på Dombås.

Postadresse er: 
Barneverntjenesten Lesja og Dovre
Postboks 53
2665 Lesja

Besøksadresse er:
Jakup B. Klukstadsveg 32, 
(1.etg i «gamle» NAV-bygg)
2665 Lesja

Telefon, sentralbord: 
61244100

Org.nr: 
983 858 465
 

Ansatte i barneverntjenesten Lesja og Dovre
Ansatte Telefon E-post
Barnevernleder Hildegunn Dalum 489 59 486 hildegunn.dalum@lesja.kommune.no
Spesialrådgiver Marita Lindbom 911 01 838 marita.lindbom@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Anne Matre 948 81 999 anne.matre@lesja.kommune.no
Barnevernkonulent Marthe Eithun 476 17 988 marte.eithun@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Stina Løkken-Storhuag 489 59 490 stina-storhaug.lokken@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Tone Merete Kirkestuen 990 98 781 tone-merete.kirkestuen@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Maria Hole 482 89 143 maria.hole@lesja.kommune.no

Beredskap:
Barneverntjenesten Lesja og Dovre har egen beredskap 24/7 – se hjemmesidene til Lesja og Dovre for ytterligere informasjon. Dette er en midlertidig ordning fram til det er vedtatt en fast beredskapsordning for barneverntjenesten.

Kontakt

Hildegunn Dalum
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester
Mobil 489 59 486