Barneverntjenesten Lesja og Dovre

Barnevern er lokalisert til 1.etg i «gamle» NAV-bygget på Lesja.

Fra 1.september 2018 er barneverntjenesten i Lesja og barneverntjenesten i Dovre slått sammen til Barneverntjenesten Lesja og Dovre. 
Lesja kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten.

Hvordan kan dere få tak i oss?
Barneverntjenesten Lesja og Dovre har kontorer i Lesja sentrum i 1.etasje i «gamle» NAV-bygget. Barneverntjenesten har møterom i kjelleren i samme bygg. I tillegg disponerer tjenesten kontorer/møterom på Helsehuset på Dombås.

Postadresse er: 
Barneverntjenesten Lesja og Dovre
Postboks 53
2665 Lesja

Besøksadresse er:
Jakup B. Klukstadsveg 32, 
(1.etg i «gamle» NAV-bygg)
2665 Lesja

Telefon, sentralbord: 
61244100

Org.nr: 
983 858 465
 

Ansatte i barneverntjenesten Lesja og Dovre
Ansatte Telefon E-post
Spesialrådgiver og fung. leder Marita Lindbom Skotte 911 01 838 marita.lindbom.skotte@lesja.kommune.no
Tiltaksarbeider Anne Matre 453 12 975 anne.matre@lesja.kommune.no
Barnevernkonulent Marthe Eithun 476 17 988 marte.eithun@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Tone Merete Kirkestuen 990 98 781 tone-merete.kirkestuen@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Maria Hole 482 89 143 maria.hole@lesja.kommune.no
Barnevernkonsulent Lise Kristine Killi 970 24 374 lise-kristine.killi@lesja.kommune.no

Beredskap:
Barneverntjenesten Lesja og Dovre har egen beredskap 24/7 – se hjemmesidene til Lesja og Dovre for ytterligere informasjon. Dette er en midlertidig ordning fram til det er vedtatt en fast beredskapsordning for barneverntjenesten.