Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven og forskrift. Mer informasjon og veiledere på hjemmeside til Miljødirektoratet.

Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket. 

El-sykler regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven, men du kan likevel bruke el-sykkel i utmark. Vær oppmerksom på at bruk av el-sykler ikke er en allemannsrett. Bruk av el-sykkel i Nasjonalparkene reguleres av verneforskriftene til Nasjonalparkene, send søknad om motorferdsel til Nasjonalparkstyre.

Bruk av droner regnes i utgangspunktet ikke som motorferdsel etter motorferdselloven med forskrifter, jf. motorferdselloven § 2. Men det finnes viktig informasjon om bruk av droner. Droneregler

 

Snøheimveien og Vålåsjøvegen betraktes av kommunen som kjøreveier. Veiene har restriksjoner gitt i verneforskriften, og dispensasjon fra disse behandles av Nasjonalparkstyre forvaltningen. Det er derfor ikke nødvendig at kommunen behandler motorferdsel på disse veiene etter motorferdselloven. Kommunen skal heller ikke behandle søknader om sykling(ikke motorferdsel) eller bruk av el-sykler på disse veiene etter Motorferdselloven.

Her finner du søknadsskjema for motorferdsel i utmark: Søknadsskjema