Flyktningetjenesten

Dovre kommune har i dag bosatt 69 flyktninger og har vedtatt bosetting av 15 nye i 2017.
 
Dovre kommune har ei stilling som flyktningkonsulent i forbindelse med bosetting av flyktninger.og midlertidig en 50 % stilling som boveileder.

Flyktningetjenesten samarbeider med voksenopplæring som er felles med Lesja og Dovre.

Flyktningkonsulenten arbeider med de flyktningene som er bosatt i Dovre og har ansvar for koordinering og oppfølging av introduksjonsprogram for voksne flyktninger.
 


Flyktningetjenestens ansvar:

  • være kommunen sitt bindeledd til eksterne samarbeidspartnere som UDI, IMDI og NAV.
  • skal yte råd, veiledning og praktisk hjelp til bosatte flyktninger
  • skal  bidra til at bosatte flyktninger får de tjenestene som andre dovringer kan få.
  • introduksjonsprogrammet varer i 2 – 3 år, det omhandler bla. norskopplæring, samfunnskunnskap, språk- og arbeidspraksis. Hensikten er å styrke nyankomne innvandrere  sin mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet, og kvalifisere til ordinær utdanning eller arbeid.

Lover og retningslinjer

Dovre kommune får en familie på 5 fra Albania i august/september 2017.

Er det noen som har ledig hus til denne familien, eller vet om noe? Helst på Dombås, men også andre steder kan være aktuelle.

Ta kontakt med Ingrid Ulheim tlf. 90 24 17 75 eller epost isu@dovre.kommune.no

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås