Brann- og redningstjeneste

Lesja og Dovre brannvesen er organisert som interkomunalt samarbeid med Dovre som vertskommune. Brannvesenet består av en beredskapsavdeling med deltidsmannskaper, og en forebyggende avdeling med fast base på beredskapssenteret på Joramo.

 

Lesja og Dovre brannvesen har i dag to brannstasjoner bemannet med deltidsmannskaper uten fast vaktordning. 

 

Lesjaskog brannstasjon

Adresse: Fiskelivegen 5, 2668 Lesjaskog. 

Oppsett:

10 stk. deltidsmannskap uten vaktordning, ingen kasernering.

1 slukkeenhet - mannskapsbil

1 redningsbil

1 tankbil

Stasjonen har røykdykkerkapasitet på nivå 1, forutsatt at mange nok i styrken møter ved call-out.

 

Dombås brannstasjon (Lesja og Dovre Beredskapssenter)

Adresse: Almenningsvegen 35, 2660 Dombås. 

Oppsett:

15 stk. deltidsmannskap uten vaktordning, ingen kasernering. Utrykningsleder i vaktordning med hjemmevakt.

1 slukkeenhet - mannskapsbil

1 redningsbil

1 tankbil

Stasjonen har røykdykkerkapasitet på nivå 1, forutsatt at mange nok i styrken møter ved call-out.