Valgutvalg

Valgutvalg for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

1. Astrid Skomakerstuen Ruste, leder
2. Guri Ruste, nestleder
3. Magne Botten
4. Elisabeth Dalum
5. Fred Arne Hessen

Sissel Rykhus er oppnevnt til sekretær for valgstyret/oppgjørsleder og sammen med Cathrine Sjøvold ansvarlige for oppgjør/valgsystemer/statistikk.

Kontakt

Sissel Rykhus
Leder rådmannskontor
Telefon 947 82 095