Manntallet for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Står du i manntallet? 
For å kunne stemme ved høstens Kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Les mer om stemmerett og manntallet her.

Du kan se om du står i manntallet som er lagt ut til ettersyn på Biblioteket Dombås og kommunehuset Båtsto.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og folkeregisteret ikke har fått melding innen 30. juni, står du fortsatt i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme eller stemme på valdagen i kommunen du står manntallsført. 

I år blir valgkortene sendt ut elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du finner det i din digitale postkasse. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført, hvilken krets du hører til og hvilke åpningstider kretsen har. Husk å laste ned valgkortet på telefonen og ta det med deg når du skal stemme. Du trenger ikke å skrive det ut. Har du spørsmål, ta kontakt med kommunen. 

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet for Kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal grunngis. Send klagen til valgstyret i kommunen. 

Send klage over feil i manntallet til: 

Valgstyret i Dovre kommune
Kongsvegen 4
2662 Dovre

eller til

postmottak@dovre.kommune.no

Sametingsvalget
For å stemme ved sametingsvaglet må du stå i valgmanntalet til Sametinget. Alle velgere som er registrert i dette manntallet får et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. 

Hvis du ikke har fått valgkort for sametingsvalget, kan du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der vil du også få informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram om du vil kreve deg innført i valgmanntallet til Sametinget. 

Hvis navnet ditt ikke står i valgmanntallet til Sametinget, og du har krevd å bli innført, eller om du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal grunngis. Send klagen til Sametinget.