Stemmelokaler i Dovre

Du har stemmerett dersom du er:

 •  Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1. Dvs.
 • a.    vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  b.    vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  c.    vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
 • I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
 • a.    har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  b.    er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Tid og sted for stemmegivning i Dovre kommune finner du i oversikten under. Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

 
Valgkrets / Stemmested:
Dombås / Dombås Skole/Moskushallen
Dag/dato/klokkeslett: 11. september kl. 09.00 - 19.00
 
Dovre / Dovre samfunnshus
Dag/dato/klokkeslett: 11. september kl. 09.00 - 19.00
 

Artikkelliste

Kontakt

Sissel Rykhus
Leder rådmannskontor
Telefon 947 82 095