Stemmelokaler i Dovre

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år innen utgangen av 2019 og er folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.
Tid og sted for stemmegivning i Dovre kommune finner du i oversikten under. Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

 
Valgkrets / Stemmested:
Dombås / Dombås Skole/Moskushallen
Dag/dato/klokkeslett: 09. september kl. 08.00 - 19.00
Dovre / Dovre samfunnshus
Dag/dato/klokkeslett: 09. september kl. 08.00 - 19.00
 

Kontakt

Sissel Rykhus
Leder rådmannskontor
Telefon 947 82 095