Forhåndsstemmested i Dovre

Forhåndsstemmegivningen finner sted slik i tidsrommet f.o.m. 10. august 2021 t.o.m. fredag 10. september 2021 på følgende steder:

1. Biblioteket Dombås                 mandag - lørdag i bibliotekets åpningstider
2. Kommunehuset Båtsto            mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.00.  Fredag kl. 08.00 - 14.00
3. Fredheim Omsorgssenter       mandag 6.september 2021 kl. 10.00 - 13.00

I tillegg kan velgerne henvende seg til kommunen for å avgi tidligstemme i tidsrommet 1.7.21 - 9.8.21.