Forhåndsstemmested i Dovre

Forhåndsstemmegivningen finner sted slik i tidsrommet f.o.m. 10. august 2023 t.o.m. fredag 08. september 2023 på følgende steder:

1. Biblioteket Dombås                 mandag - lørdag i bibliotekets åpningstider
2. Kommunehuset Båtsto            mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00.  
3. Fredheim Omsorgssenter        tirsdag 5.9.23 kl. 10.00 - 13.00

I tillegg kan velgerne henvende seg til kommunen for å avgi tidligstemme i tidsrommet 1.7.23 - 9.8.23.