Valgutvalg

I forbindelse med evt. valg til nye nemnder og evt. suppleringsvalg, er det nødvendig å ha et valgutvalg som kan fungere hele valgperioden.

Oversikt over medlemmer:

Astrid Skomakerstuen Ruste, uavhengig
Guri Ruste, Dovrelista
Magne Botten, Dovrelista
Elisabeth Dalum, SP
Fred Arne Hessen, H