Skattetakstnemnd eiendomsskatt

Oversikt over medlemmer og personlige varamedlemmer

Knut Nytun - leder                         - Glenn Marius Haugen, varamedlem
Roger Elsrud - medlem                 -  Geir Randen, varamedlem
Henry Baukhol Ruste - medlem    -  Svein Ulen, varamedlem